TANK WATCHDOG คืออะไร

สำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์หากเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดสต๊อกหรือน้ำมันหายจากระบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับองค์กร ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้ามีระบบบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ภายในองค์กรของคุณ 

 

เพราะการเช็คสต๊อกน้ำมันจำเป็นกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอย่างไร?

   ในปัจจุบันเมื่อผู้ประกอบกิจการจำนวนไม่น้อย ที่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันมาไว้ใช้เองในกิจการ ซึ่งเมื่อต้องเติมน้ำมันครั้งละมากๆหรือเติมน้ำมันทั้งวันทั้งคืน พนักงานที่ขับรถจะต้องจดจำนวนลิตรที่เติมน้ำมันในครั้งนั้นๆ และไปจดลงในรายงานเพื่อให้ผู้ดูแลนั้นนำไปหักลบกับน้ำมันที่เคยลงไว้ครั้งล่าสุด เพื่อหาน้ำมันคงเหลือภายในถัง 

   ดังนั้นวิธีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งธุรกิจของคุณที่กำลังประสบปัญหาที่ไม่สามารถเช็คปริมาณน้ำมันคงเหลือในถังน้ำมันได้แบบเรียลไทม์ จนก่อให้เหตุการณ์น้ำมันขาดสต๊อกอยู่บ่อยครั้ง เป็นเรื่องที่ผู้ใช้น้ำมันไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 
แล้วเราจะแก้ปัญหาน้ำมันขาดสต๊อกได้โดยวิธีไหน?
   จากเหตุการณ์น้ำมันขาดสต๊อกบ่อยครั้งทีมงานของ PIUSI จึงได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีภายในระบบ B.SMART ให้สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้น้ำมันภายในกิจการในหลายๆด้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยี TANK WATCHDOG ตัวช่วยสำหรับแก้ปัญหาน้ำมันขาดสต๊อกไม่สามารถเช็คปริมาณภายในถังน้ำมัน
 
1.กำหนดตัวช่วยในการวัดขนาดถังน้ำมันภายในกิจการ
   เป็นการคำนวณจากปริมาณน้ำมันภายในถังครั้งล่าสุด และหักลบโดยน้ำมันที่เราใช้ไปจึงจะได้ปริมาณคงเหลือแบบเสมือน แต่หัวใจสำคัญของระบบนี้คือสามารถเช็คปริมาณคงเหลือได้แบบเรียลไทม์
 
2.เช็คปริมาณคงเหลือ(แบบถังเสมือนจริง)
   เป็นการคำนวณจากปริมาณน้ำมันภายในถังครั้งล่าสุด และหักลบโดยน้ำมันที่เราใช้ไปจึงจะได้ปริมาณคงเหลือแบบเสมือน แต่หัวใจสำคัญของระบบนี้คือสามารถเช็คปริมาณคงเหลือได้แบบเรียลไทม์
 
 
 
 
 
3.แจ้งเตือนปริมาณน้ำมัน
    ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนหากปริมาณภายในถังมีปริมาณมากกว่า 90%หรือน้อยกว่า 10% ของถังน้ำมันเพราะการแจ้งเตือนจะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำมันให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อย
 
   3.1ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ตามเงื่อนไข 
 
 
     3.2แจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันภายในถังมากกว่า 90%
 
 
   3.3แจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำมันภายในถังต่ำกว่า 10%4.การลงน้ำมันลดน้ำมัน ในถังน้ำมัน
   ในส่วนนี้สามารถเลือกรูปแบบได้ทั้งการลงน้ำมันและลดปริมาณน้ำมันจะส่งผลให้การลงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปรายงานการการใช้น้ำมันในองค์กรของคุณ 
 
5.รายงานความเคลื่อไหว การเพิ่ม/ลดของน้ำมัน
   ผู้ดูแลการเติมน้ำมันภายในองค์กรสามารถเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของการใช้น้ำมันได้แบบเรียลไทม์จนทำให้สามารถลดข้อผิดพลาดน้ำมันขาดสต๊อกหรือสูญหายจากองค์กร 
 
 
6.ทำงานร่วมกับ OCIO 2.0 (วัดระดับน้ำมันจากแรงดันภายในถัง)
   OCIO เป็นเครื่องมือวัดระดับของเหลว โดยการหย่อนสายตรวจวัดแรงดันลงไปภายในถัง เพื่อให้สายตรวจสามารถจับการเคลื่อนไหวของแรงดันจากด้านในอยู่เสมอเวลา เพราะฉะนั้นความละเอียดในการวัดปริมาณน้ำมันจะยิ่งมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 
 
 
    ดังนั้น เมื่อนำระบบ B.SMART เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กรของคุณแล้วการนำฟังค์ชั่น TANK WATCHDOG มาช่วยแก้ปัญหาด้านการสต๊อกน้ำมัน ถือว่าตอบโจทย์กับผู้ใช้น้ำมันในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับ ชุดวัดระดับน้ำมันภายในถังแบบ OCIO 2.0 ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำให้การตรวจเช็คน้ำมันคงเหลือภายในถังให้เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Visitors: 1,015,385