ปั๊มดูดน้ำมันเชื้อเพลิง ที่คุณต้องมี

ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำมันจำนวนมาก อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องมีในการใช้น้ำมัน ก็คือ ปั๊มดูดน้ำมันเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการนำน้ำมันไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

แม่ปั๊มน้ำมันดีเซล และเบนซินต่างกันอย่างไร?

แม่ปั๊มน้ำมันดีเซล เป็นแม่ปั๊มที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับน้ำมันดีเซล ด้วยโครงสร้างที่จากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดสนิม แล้วมีระบบบายปั๊ม ที่จะหมุนน้ำมันอยู่ภายในแม่ปั๊ม เพื่อป้องกันแรงดันในแม่ปั๊มเกิน

แม่ปั๊มน้ำมันเบนซิน เป็นแม่ปั๊มที่ออกแบบที่มาใช้กับน้ำมันเบนซินโดยเฉพาะ ด้วยโดยโครงสร้างที่แข็งได้มาตรฐาน Atex ที่สามารถป้องกันการระเบิดได้ จึงเป็นแม่ปั๊มที่ปลอดภัยสำหรับใช้กับน้ำมันเบนซิน

 

Visitors: 1,016,815