ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล

 

ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล

ป็นแม่ปั๊มที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับน้ำมันดีเซล ด้วยโครงสร้างที่จากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดสนิม 

แล้วมีระบบบายปั๊ม ที่จะหมุนน้ำมันอยู่ภายในแม่ปั๊ม เพื่อป้องกันแรงดันในแม่ปั๊มเกิน

 
 

   

 

 

Visitors: 806,498