ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น


 • VISCOMAT GEAR
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCOMAT GEAR รายละเอียดสินค้า: 1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟ AC 220 V. 2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด 3.อัตราการไหลสูงสุด 14 ล...

 • 1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCO FLOWMATรายละเอียดสินค้า:1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟ AC 220 V. ชนิดปั๊ม GEAR PUMP2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด ระบบ Pre...

 • VISCOMAT-VANE-1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCOMAT VANE รายละเอียดสินค้า: 1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟ AC 220 V. ชนิดปั๊ม VANE PUMP 2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด 3.อัต...

 • 1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น VISCOMAT DCรายละเอียดสินค้า:1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไฟ DC 12 V.2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด3.อัตราการไหลสูงสุด 10 ลิตรต่อน...

 • 1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น P 5.5 รายละเอียดสินค้า: 1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบลม 2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด 3.อัตราการไหลสูงสุด 15.5 ลิตรต่อนาที 4.ขนา...

 • MA-130-310x180-1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น MA 130รายละเอียดสินค้า:1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไดอะแฟรม ปั๊ม2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด3.อัตราการไหลสูงสุด 90 ลิตรต่อนาที...

 • MA-140-310x180-1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น MA 140รายละเอียดสินค้า:1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไดอะแฟรม ปั๊ม2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด3.อัตราการไหลสูงสุด 100 ลิตรต่อนาท...

 • MA-180-310x180-1.jpg
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น MA 180รายละเอียดสินค้า:1.เป็นปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ระบบไดอะแฟรม ปั๊ม2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด3.อัตราการไหลสูงสุด 150 ลิตรต่อนาท...
Visitors: 630,668