ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น


ทำไม? ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น ถึงจำเป็นต่อธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก

ส่วนใหญ่ ธุรกิจขนส่งมักมีรถบรรทุกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจำนวนของรถเยอะ

เจ้าของกิจการจึงมีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเอง และมีการใช้น้ำมันลื่นเป็นจำนวนมาก

"ทัสพาว" เราเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้นำเข้าปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อมาแก้ปัญหาVisitors: 1,006,440