PANTHER 56

ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน PANTHER 56

รายละเอียดสินค้า:

1.เป็นปั๊มดูดน้ำมัน ระบบไฟ AC 220 V.

2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล

3.อัตราการไหลสูงสุด 56 ลิตรต่อนาที

4.ขนาดท่อเข้า-ออก 1"

                                         5.ใช้ร่วมกับโฟรว์มิเตอร์วัดน้ำมันได้

 


 • ปั๊มดูดน้ำมัน-CARRY-12-V.
  ปั๊มดูดน้ำมัน CARRY 12 V. รายละเอียดสินค้า: 1. เป็นปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล 3. อัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตรต่อนาที 4. ขนาดท่อเข...

 • Battery-kit-24V.png
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน Battery Kit 24 V. รายละเอียดสินค้า: 1. เป็นปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล 3. อัตราการไหลสูงสุด 50 ลิตรต...

 • BIPUMP-24-V.
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน BIPUMP 24 V. รายละเอียดสินค้า 1. เป็นปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟแบตเตอรี่ 24 โวลต์ 2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล 3. อัตราการไหลสูงสุด 85 ลิตรต่อนา...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • E-120
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน E 120 รายละเอียดสินค้า: 1. เป็นปั๊มดูดน้ำมัน ระบบไฟ AC 220 V. 2. ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล 3. อัตราการไหลสูงสุด 100 ลิตรต่อนาที 4. ขนาดท่อ...

 • E-300
  ชื่อสินค้า : ปั๊มดูดน้ำมัน E 300 รายละเอียดสินค้า: 1.เป็นปั๊มดูดน้ำมัน ระบบไฟ AC 220 V. 2.ใช้ดูดถ่าย หรือเติมน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล 3.อัตราการไหลสูงสุด 550 ลิตรต่อนาที 4.ขนาดท่อเข้า...
Visitors: 911,399