SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0

โปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมัน SELF SERVICE MC 2.0

สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ต้องการควบคุมการเติมน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เป็นโปรแกรมสำหรับ ควบคุมการเติมน้ำมัน ผ่านกุญแจ Ibutton Key โปรแกรมรองรับภาษาไทย

2.จัดการระบบโปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถดึงข้อมูลได้ ผ่านกุญแจIbutton และระบบLAN-WIFI

3.ระบุ วันเวลาที่เติม พนักงานที่เติม ระบุตู้ที่เติม จำนวนที่เติม แยกข้อมูล ระหว่าง รถยนต์ กับ พนักงานขับรถ

4.ออกรายงานได้ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี รายพนักงานเติม หรือรายรถยนต์หรือเครื่องจักร 

5.พัฒนาเทคโนโลยี จาก PIUSI ประเทศอิตาลี

และอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการในธุรกิจคุณได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย 02-114 7743 line:@taspow

Visitors: 854,024