SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0

โปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมัน SELF SERVICE MC 2.0

สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ต้องการควบคุมการเติมน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เป็นโปรแกรมสำหรับ ควบคุมการเติมน้ำมัน ผ่านกุญแจ Ibutton Key โปรแกรมรองรับภาษาไทย

2. จัดการระบบโปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ สามารถดึงข้อมูลได้ ผ่านกุญแจ Ibutton และระบบ LAN-WIFI

3. ระบุวันเวลาที่เติม พนักงานที่เติม ระบุตู้ที่เติม จำนวนที่เติม แยกข้อมูล ระหว่าง รถยนต์ กับ พนักงานขับรถ

4. ออกรายงานได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี รายพนักงานเติม หรือรายรถยนต์หรือเครื่องจักร

                                         5. พัฒนาเทคโนโลยี จาก PIUSI ประเทศอิตาลี

                                         และอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการในธุรกิจคุณได้อย่างเบ็ดเสร็จ

Visitors: 1,016,807