โปรแกรมบริหารน้ำมันหล่อลื่น MCO GO 2.0

โปรแกรมควบคุมการเติมน้ำมันหล่อลื่น MCO 2.0

สำหรับเจ้าของกิจการศูนย์บริการ อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ต้องการควบคุมการเติมน้ำมันหล่อลื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.เป็นโปรแกรมสำหรับ ควบคุมการใช้น้ำมันหล่อลื่นในส่วนงานซ่อมบำรุง โปรแกรมรองรับภาษาไทย

2.จัดการระบบโปรแกรม ผ่านคอมพิวเตอร์ control unit Mobile unit และเชื่อมต่อด้วยระบบLAN-WIFI

3.ระบุ วันเวลาที่เติม พนักงานที่เติม ระบุตู้ที่เติม จำนวนที่เติม แยกข้อมูล ระหว่าง รถยนต์ กับ พนักงานขับรถ

4.ออกรายงานได้ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี รายพนักงานเติม หรือรายรถยนต์หรือเครื่องจักร 

5.พัฒนาเทคโนโลยี จาก PIUSI ประเทศอิตาลี

และอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยให้การบริหารจัดการในธุรกิจคุณได้อย่างเบ็ดเสร็จ

ติดต่อฝ่ายขาย 02-114 7743 line:@taspow

Visitors: 854,021