วัตถุไวไฟ ควรเก็บที่ไหนให้ปลอดภัย

วัตถุไวไฟ ควรเก็บที่ไหน ให้ปลอดภัย

เนื่องจากวัตถุไวไฟ เป็นสารที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เกิดอุบัติเหตุจาก อัคคีภัย ส่วนมากมาจากน้ำมัน

วันนี้ทัสพาวจึงมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาน้ำมัน หรือวัตถุไวไฟกัน

  • อากาศถ่ายเทสะดวก

ปรกติการลุกไหม้เกิดขึ้นระหว่างออกซิเจนและเชื้อเพลิงในรูปที่เป็นไอ หรือละอองเล็กๆ ดังนั้น สารที่ระเหยได้ง่ายมีความดันไอสูงจะติดไฟได้ง่าย การที่ไว้ในที่ๆอากาศถ่ายเทสะดวกนั้น และปิดให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ระออง หรือไอระเหยนั้นออกมาเกิดกับความร้อน

 

  • ภาชนะที่ได้มาตรฐาน

วัตถุไวไฟ เป็นสารอันตรายมาก อันนั้นควรเลือกภาชนะที่จะจัดเก็บมันให้ปลอดภัย ถ้าเป็นถังก็ต้องเคลืองหลายชั้น ไม่ควรปิดให้มิดชิด ห้ามมีการรั่วชึม

 

  • ป้ายกำกับ

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ควรมีป้ายกำกับว่าบริเวณไหนมีวัตถุไวไฟ และห้ามทำให้เกิดประกายไฟบริเวณนั้น และเราควรที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกด้วย


Visitors: 683,756