ท่อโหลดน้ำมัน มีความสำคัญอย่างไร


หากพูดถึงถังน้ำมัน ไม่ว่าขนาดเท่าไร จะต้องมีอุปกรณ์ ตัวหนึ่งประกอบกับตัวถังเก็บน้ำมัน นั้นก็คือ ท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง
เราจะมาดูกันว่าท่อโหลดน้ำมันเข้าถังนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ มีหน้าที่ทำอะไร

1.ท่อโหลดน้ำมันเข้าถังน้ำมัน ส่วนใหญ่จะมีขนาด 3 นิ้ว จะติดตั้งอยู่บริเวณ หัวถัง หรือหน้าถัง
หน้าที่ ส่งน้ำมันเข้าไปในถัง ซึ่งถ้าไม่มีจะต้อง มีคนคอยจับสายน้ำมันเวลา โหลดน้ำมันเข้าถังบรรจุ อาจจะไม่สะดวก สิ้นเปลืองแรงงาน รวมถึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะขณะ รถบรรทุกน้ำมันจะต้องใช้ปั๊มส่งน้ำมันเข้าถัง ทำให้มีแรงดัน ถ้าคนจับสายไม่ดีอาจหลุด ทำให้น้ำมัน หกเลอะเทอะได้ หรือเกิดอันตรายได้ และตามกฏหมาย ระบุไว้ว่า ถังบรรจุน้ำมันขนาดใหญ่ จะต้องมีท่อโหลดน้ำมันเข้าถัง การติดตั้ง ท่อโหลดน้ำมัน จะต้องติดตั้งให้สามารถต่อท่อโหลดน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมัน ได้สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณหน้าถังน้ำมันแล้วแต่การออกแบบ

   


2.หัวทางรับน้ำมัน จากรถบรรทุกน้ำมัน ขนาด 3 นิ้ว พร้อมฝาปิด หัวรับน้ำมันจากรถ มีหน้าที่สำหรับต่อท่อน้ำมันจากรถบรรทุก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาด 3 นิ้ว และเป็นเกลียวเฉพาะ ไม่เหมือนกับเกลียวทั่วไป

3.เกทวาล์ว Gate Valve ขนาด 3 นิ้ว ทำหน้าที่ เป็นด่านแรก เปิด-ปิดการไหลของน้ำมัน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีน้ำมันค้างท่อโหลดน้ำมัน ถ้าไม่มีเกทวาล์วจะทำให้การควบคุมการไหลน้ำมัน ทำได้ลำบาก และอาจทำให้น้ำมันไหลออกมาได้

 

อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งาน
1.เช็ควาล์วกันกลับ Check Valve ขนาด 3 นิ้ว ทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมัน ในขณะโหลดน้ำมันเข้าถังจะมีแรงดัน ที่เกิดขึ้นเพราะปั๊ม ส่งน้ำมันจากรถเข้าสู่ถัง จะทำให้เกิดแรงดันเกิดขึ้น เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นสายโหลดน้ำมันจากรถรั่ว เช็ควาล์จะเป็นตัวช่วยดักน้ำมันไว้ภายในท่อโหลดน้ำมัน ไม่ให้ไหลย้อนกลับมา

2.กรอง Y-Strainer ขนาด 3 นิ้ว ทำหน้าที่ ดักสิ่งสกปรก จากภายนอกเข้าสู่ถังน้ำมัน เพราะบางทีในน้ำมันที่นำมาอาจมีสิ่งสกปรก ติดมาด้วยเพื่อความสะอาดของน้ำมัน และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำน้ำมัน ไปใช้ การติดตั้งจะช่วยได้

เพียงเท่านี้ท่านก็จะใช้น้ำมันได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ความปลอดภัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทัสพาว จำกัด

Visitors: 683,743