เขื่อนกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำคัญอย่างไร

ในภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้น้ำมันในกิจการ นอกจากเรื่อง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน แล้ว สิ่งที่ต้องมีเมื่อจะมีการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะขายหรือ ใช้เองในกิจการ คือ เขื่อนกักเก็บน้ำมัน หรือที่เรียกว่า Bund wall โดยเฉพาะสถานที่เก็บรักษาน้ำมันที่ไม่มีกำแพงกันไฟ จะต้องมีเขื่อนสำหรับกักเก็บน้ำมัน ผู้ออกแบบการก่อสร้างจะต้องออกแบบ แสดงรายละเอียดไว้ในแบบที่ยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการเสมอ

Visitors: 683,742