ผู้ประกอบการเช็คให้ชัวร์! ที่เก็บถังน้ำมันเชื้อเพลิง นั้นมีมาตรฐานหรือไม่?

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ภายในกิจการ สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญเลยก็คือ การตรวจสอบว่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณเลือกใช้อยู่นั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่ ตัวถังมีจุดที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณควรต้องตรวจสอบให้ดีก่อนติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

ทัสพาวยินดีให้บริการแนะนำ ติดตั้ง และขออนุญาตครอบครองถังน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ถังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้น้ำมันของคุณ

 

ทำไมหลายอุตสาหกรรมถึงเลือกใช้ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง?

ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย คือ ถังที่มีไว้สำหรับเก็บหรือสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยโครงสร้างถังสำรองน้ำมันส่วนใหญ่ จะเป็นรูปทรงกระบอกที่ทำด้วยเหล็กและตั้งอยู่บนพื้น ด้วยฐานของถังที่ทำมาให้สามารถตั้งได้ทั้งบนพื้นดินทั่วไป ฐานคอนกรีต หรือฐานเหล็ก ซึ่งข้อดีของการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงรูปแบบนี้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบบริเวณพื้นถังด้านล่างได้ง่ายและสะดวกกว่าการติดตั้งบนพื้นดินโดยตรง และหากคุณเลือกใช้ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มาพร้อมหัวจ่าย ที่มาพร้อมรถด้วยแล้ว ก็จะยิ่งสะดวกต่อการใช้การงานมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต่าง ๆ ได้โดยง่าย

ผนังถังน้ำมัน

ความหนาของเหล็กที่ใช้สำหรับทำผนังถังน้ำมันเก็บเชื้อเพลิงนั้น ต้องมีการคำนวณค่าความหนาของตัวถังน้ำมันและออกแบบ เพื่อให้ถังน้ำมันสามารถรับน้ำหนักในการบรรทุก รวมถึงมีความต้านทางต่อแรงดันภายในถังได้

การวางรากฐาน

ต้องสำรวจพื้นดินบริเวณโดยรอบที่ต้องการติดตั้งถังน้ำมัน ให้มีความหนาแน่นมากพอ ที่เมื่อติดตั้งตัวถังน้ำมันและบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว พื้นดินจะไม่เกิดการยุบหรือทรุดตัว สำหรับการเชื่อมต่อรากฐานเหล็กกับตัวถังน้ำมัน ต้องเชื่อมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

การติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและอุปกรณ์ป้องกัน

การติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 93 องศาเซลเซียส บริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องมีการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิง

ควรมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.80 กิโลกรัม มีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 3A 40B ( คำอธิบายด้านล่าง ) ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย และมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง และมีการตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๆ 6 เดือน โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง

ป้ายเตือน

เมื่อมีการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนให้อยู่ห่างจากจุดที่มีการติดตั้งในระยะไม่เกิน 2 เมตร และข้อความที่ระบุในป้ายต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร 

 

นอกจากการตรวจสอบ ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ถังน้ำมันพร้อมหัวจ่ายน้ำมัน ให้ได้มาตรฐานแล้ว การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนหรือการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสำคัญและมีจุดประสงค์ไว้เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งาน และยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินอีกด้วย 

Visitors: 683,732