ทำไมต้องติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บนถังน้ำมัน

ทำไมต้องติดตั้งท่อระบายอากาศ?

คนใช้ถังน้ำมันต้องรู้ !

     ทุกครั้งที่คุณเติมน้ำมันเข้าไปในตัวถังน้ำมันจะเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในถังส่วนอากาศก็จะต้องไหลออกมาดังนั้นถังน้ำมันจึงต้องมีท่อระบายอากาศแต่ถ้าไม่มีท่อระบายอากาศก็จะก่อให้เกิดแรงดันขึ้นภายในตัวถังจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจากการใช้งานอีกเหตุผลหนึ่งถึงความจำเป็นของท่อระบายอากาศก็คือการระบายแรงดันเมื่อถังน้ำมันเกิดความร้อนไม่ว่าจะเกิดจากภายนอกหรือภายใน เมื่อสะสมความร้อนและแรงดันเป็นปริมาณมากๆดังนั้นในขั้นตอนของการออกแบบและ ผลิตถังน้ำมัน ต้องมีจุดที่ระบุตำแหน่งท่อระบายอากาศไว้เสมอ ในทางกฏหมายก็ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยส่วนขนาดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนความจุของตัวถังน้ำมันหรือขนาดของตัวถังนั้นเองยิ่งถังมีขนาดใหญ่ท่อระบายอากาศก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกัน

 

อุปกรณ์ระบายอากาศมีอะไรบ้าง?

 

ท่อระบายอากาศ

 

อุปกรณ์ระบายอากาศที่นิยมใช้กับถังน้ำมัน 

 • หัวระบายอากาศตัวที
 • Pressure Vacum Vents
 • Emergency Vents Valve
 
 

 

หัวระบายอากาศตัวที 

หัวระบายอากาศตัวที ผู้ผลิตถังน้ำมัน หรือผู้ประกอบการนิยมใช้ติดตั้งบน ถังน้ำมันดีเซล ถังน้ำมันเตา ถังน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันไวไฟน้อยเป็นต้น ผลิตด้วยวัสดุอะลูมิเนียมหล่อ มีตะแกรงกันแมลงเข้า จะติดตั้งไว้จุดบนสุดของท่อะระบายอากาศ ซึ่งกฏหมายระบุไว้ ต้องสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

 

  

 Presure Vacum Vents

เป็นหัวระบายอากาศที่จะทำงาน เมื่อมีแรงดันภายในถังตามกำหนดสเปคของผู้ผลิตอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน นิยมใช้กับถังน้ำมันกลุ่มไวไฟมาก หรือถังน้ำมันใต้ดินที่บรรจุน้ำมันชนิดไวไฟมาก หรือกลุ่มน้ำมันเบนซินนั้นเอง เนื่องจากกลุ่มน้ำมันไวไฟมาก จะมีไอระเหย ที่เป็นผลต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศและด้านความปลอดภัยจากประกายไฟได้ กฏหมายเลยกำหนดให้ติดตั้ง Presure Vacum Vents บนท่อระบายอากาศบนสุดของท่อ และมีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จากระดับพื้นดินเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

Emergency Vents Valve

 เป็นหัวระบายอากาศที่จะทำงาน เมื่อมีแรงดันภายในถังตามกำหนดสเปคของผู้ผลิตอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่ง ใช้กับถังน้ำมันบนดิน  นิยมใช้กับถังน้ำมันกลุ่มไวไฟน้อย หรือ น้ำมันดีเซล Emergency Vents Valve ถูกกำหนดให้ติดตั้งบนถังน้ำมันบนดิน ด้านความปลอดภัยจากแรงดันภายในถัง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านแรงดันภายในถัง ไม่ว่าจะความร้อนจากไฟไหม้ หรือแรงดันจากภายในถังน้ำมันเอง กฏหมายเลยกำหนดให้ติดตั้ง Emergency Vents Valve บนหลังถังน้ำมัน ส่วนการพิจารณาเลือกขนาดให้กำหนดโดยผู้ออกแบบถังน้ำมัน ถังแต่ละขนาดจะมีการเลือกใช้ขนาดที่แตกต่างกัน 

 

ถ้าธุรกิจคุณต้องมีการใช้ถังน้ำมัน ควรตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศที่ถังน้ำมันหรือไม่

  เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อื่นและธุรกิจท่านเอง 

ทัสพาวยินดีให้คำปรึกษา

 

 


 • อุปกรณ์เซฟตี้ถังน้ำมัน
  ในปัจจุบัน กฎหมายกระทรวงพลังงานกำหนดให้ถังน้ำมันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้บนถังน้ำมันไม่ใช่เพียงแค่ถังน้ำมันที่ได้มาตรฐานแบบทั่วไปเท่านั้น ความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นในกฎหมายเหล่านี...

 • รับผลิตถังน้ำมัน
  ทัสพาวเราเป็นผู้ผลิตถังน้ำมัน ที่ใช้ในธุรกิจน้ำมันทุกรูปแบบ แบรนด์ชั้นนำจึงเลือกใช้ ทางเราจึงเน้นคุณภาพของวัสดุที่นำมาผลิตรวมถึงขั้นตอนการผลิต เพื่อการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น ปลอดภ...

 • ยื่นเอกสารขออนุญาตครอบครองถังน้ำมัน
  หากปริมาณน้ำมันที่ครอบครอง มีจำนวนปริมาณที่ต้องแจ้งขออนุญาต จึงจำเป็นต้องยื่นเอกสารขออนุญาต เพื่อให้การครอบครองน้ำมันถูกต้องตามข้อบังคับที่กระทรวงพลังงานกำหนด

 • Untitled-27-02-01-01.png
  อย่างที่เราทราบกันดี เมื่อมีการซื้อขาย เจ้าของกิจการหรือผู้นำเข้าน้ำมันจะต้องคำนึงถึงการเก็งกำไรและต้นทุนของสินค้า ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นปัจจั...

 • ขั้นตอนการขออนุญาตครอบครองน้ำมัน
  " กระทรวงพลังงาน " ออกข้อกฏหมายเพื่อควบคุมการครอบครองน้ำมันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมัน และปริมาณน้ำมันที่กักเก็บภายในกิจการของคุณ

 • เอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตครอบครองถังน้ำมัน
  หากปริมาณน้ำมันหรือถังน้ำมันที่คุณกักเก็บถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 2 และ3 จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานที่กระทรวงพลังงานกำหนดดังนั้นเราจะพามาดูว่า จะต้องเตรียม...

 • ปก.jpg
  ผู้ประกอบการที่อยากจะวางแผนการมีน้ำมัน ซึ่งแน่นอนว่าน้ำมันนั้นเป็นวัตถุไวไฟ หรืออันตรายอย่างมาก ทางกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงต้องมีการออกข้อกฏหมายเพื่อควบคุมการครอบครอบน้ำ...

 • สีทาถังน้ำมัน
  การทาสีถังน้ำมันนั้น จะทาทั้งหมด 2 ชั้น คือ ชั้นแรกสีรองพื้น และชั้นที่ 2 สีทาทับหน้า ซึ่งสีแต่ละชั้นมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการทาสีถังน้ำมันจุดประสงค์หลัก อาจจะไม่ใช่เร...

 • อุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน OCIO 2.0
  เครื่องวัดระดับน้ำมัน OCIOจะมาพร้อมกับท่อตรวจจับแรงดัน ซึ่งปลายท่อถูกสอดจากด้านบนของถัง และหย่อนสายลงไปในน้ำมันจนแตะด้านล่างของถังน้ำมัน โดยจะตรวจจับจากแรงดันภายในถังน้ำมัน เพื่อปร...

 • เครื่องมือวัดระดับน้ำมัน
  ปัจจุบันการสต๊อกน้ำมันของผู้ประกอบการจะต้องมีเครื่องมือตรวจเช็คน้ำมันภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่เสมอซึ่งเครื่องมือการวัดระดับน้ำมันก็มีหลากหลายรูปแบบถูกออกแบบมาให้มีความละเอียดในก...

 • Untitled-5246-01-01.png
  น้ำมันเตา (Fuel Oils)เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยน้ำมันที่ได้จะมีคุณสมบัติความหนืดสูง จุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 370-480 องศาเซลเซียส นิยมเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงา...

 • ลูกดิ่งลูกลอยถังน้ำมัน
  วัดระดับนัำมันในถัง แบบลูกดิ่งลูกลอยบอกอะไรบ้าง? -ปริมาณคงเหลือน้ำมันในถัง -ความสูงของระดับน้ำมัน -พื้นที่ว่างในถังน้ำมัน

 • Untitled-26-01.png
  4 หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ตัดน้ำมันในมือจ่าย หากกำลังมองหาตัวช่วยให้ทุกการจ่ายน้ำมันของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เมื่อมีมือจ่ายอัตโนมัติที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัดน้ำมันอัจฉริยะ เพื...

 • ST-Carry-K600-บนรถหน้าถัง3.jpg
  สิ่งที่ควรรู้ ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ ปั๊มดูดน้ำมันแบบแบตเตอรี่ หลายท่านอาจกังวลเรื่องข้อดีและข้อเสียของปั๊มดูดน้ำมันแบบแบตเตอรี่ จึงมีตั้งข้อสงสัย ว่า ปั๊มที่คุณสนใจจะเหมาะกับกา...

 • ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น
  ความหนืดของน้ำมันเครื่อง กับเรื่องที่ควรรู้ ค่า ความหนืดน้ำมันเครื่อง ตามค่ามาตรฐานของ SAE (The Society of Automotive Engineer) หรือสมาคมวิศวกรยานยนต์ ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัย และวางก...

 • 36698.png
  ทำไมต้องมีบ่อดักไขมัน ? ☠️ ทุกครั้งที่มีการทำความสะอาดถังน้ำมัน หรือบริเวณสถานีน้ำมันนั้นจะต้องมีบ่อดักไขมัน เพื่อป้องกันน้ำมันปนเปื้อนกับน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงจำเป็นต้องแยกส่ว...

 • 2.png
  ทัสพาวยินดีให้บริการแนะนำ ติดตั้ง และขออนุญาตครอบครองถังน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ถังน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้น้ำมันของคุณ

 • เขื่อนกักเก็บน้ำมัน.png
  ในภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้น้ำมันในกิจการ นอกจากเรื่อง ตู้จ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน แล้ว สิ่งที่ต้องมีเมื่อจะมีการใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะขายหรือ ใช้เองในกิจการ คือ เขื่อนกักเก็บน้ำมัน หรื...

 • ขนาดสายจ่ายน้ำมัน.png
  ❓ขนาดสายจ่ายน้ำมันแบบไหนที่เหมาะกับงานคุณ

 • น้ำมันหล่อลื่นมีกี่ชนิด_9301.png
  น้ำมันเครื่องมีกี่ชนิด เลือกเกรดน้ำมันเครื่องแบบไหนดี เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เกรดน้ำมันเครื่องนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีคุณสมบัติท...

 • มิเตอร์วัดน้ำมัน.png
  ทำความรู้จักเกี่ยวกับ เครื่องวัดFlow Meter Flow Meter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid)ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ รา...

 • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนติดตั้งปั๊มน้ำมัน.jpg
  สิ่งที่ควรคำนึงถึง ในการเลือกปั๊มน้ำมัน 1. อัตราการไหล และกำลัง 2. วัสดุที่ทนต่อประเภทน้ำมัน และไม่ทำให้เกิดประกายไฟ 3. ประเภทมอเตอร์ และแหล่งจ่ายพลังงาน 4. หัว การคายประจุของหัวทั...

 • สื่งที่ไม่ควรทำขณะเติมน้ำมัน.png
  3 สิ่งไม่ควรทำขณะเติมน้ำมัน ระยะหลังๆมานี้ มีข่าวเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้ในขณะเติมน้ำมันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลายครั้งเกิดจากความประมาทของเจ้าของรถ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเติมน้ำมัน...

 • ท่อจ่ายน้ำมันรั่ว.jpg
  ตู้จ่ายน้ำมันจะจ่ายน้ำมันได้อย่างไรถ้าหากไม่มีท่อ หรือ ท่อจ่ายมีปัญหา?? อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผู้ใช้น้ำมันจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นก็...

 • สินค้าแต่ละชนิดเหมาะกับงานนแบบไหน-(1).jpg
  การเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน 1.หากต้องการแบบมาตฐาน และปลอดภัยให้เลือกสินค้ารุ่น ST รายละเอียด - ตู้จ่ายน้ำมันขนาดเล็ก เหมาะสมกับทุกหน้างานที่ต้องการเติมให้กับรถยนต์ หรือเ...

 • เลือกตู้จ่ายน้ำมันอย่างไร.jpg
  ตู้จ่ายน้ำมัน หลายๆคนคงเข้าใจว่า ตู้จ่ายน้ำมันแบบไหนก็จ่ายน้ำมันเหมือนกัน เอาแค่จ่ายน้ำมันได้ก็พอ วันนี้ทัสพาวจะพามารู้จักกับตู้จ่าย 2 แบบ บอกข้อแตกต่างให้ลูกค้าได้เลือกตู้จ่ายที่เ...

 • Untitled-0607-01.png
  หากพูดถึงถังน้ำมัน ไม่ว่าขนาดเท่าไร จะต้องมีอุปกรณ์ ตัวหนึ่งประกอบกับตัวถังเก็บน้ำมัน นั้นก็คือ ท่อโหลดน้ำมันเข้าถังเราจะมาดูกันว่าท่อโหลดน้ำมันเข้าถังนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง และ ม...

 • Untitled-1.jpg
  ถึงเวลาที่คุณต้องมีถังน้ำมันไว้ใช้เองรึยัง ยุคนี้ ทุกอย่างสามารถมาหาคุณได้โดยที่คุณ ไม่ต้องออกมาซื้อเอง ใช้จ่ายเองด้วยซ้ำ เจ้าของกิจการการขนส่ง หรือแม้กระทั้งโรงงานผลิตและส่งออกต่า...

 • Untitled-2.jpg
  คนเราชอบลงทุนเพราะความคุ้มค่าเสมอ แน่นอนว่าการลงทุนน้ำมันของตนเองก็เช่นกัน การที่เราเลือกลงทุนอุปกรณ์ที่จะมีน้ำมันเป็นของตัวเอง ปัจจัยส่วนใหญ่เลยก็คือการลดต้นทุนของน้ำมันที่เสียไปใ...

 • ปก.jpg
  ซื้อน้ำมันไว้ใช้เอง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? จากบทความที่แล้ว เมื่อคุณทราบ จุดคุ้มทุนในการมีน้ำมันเป็นของตัวเอง แล้วนั้นวันนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์กันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งซื้...

 • รูป facebook.jpg
  เมื่อเราเริ่มต้นที่จะลงทุนอะไรสักอย่าง แน่นอนว่าการศึกษาข้อมูลความคุ้มทุนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะทำให้การลงทุนอันของเรามั่นใจมากยิ่งขึ้น ลงทุนแล้วไม่ขาดทุนแน่นอน วันนี้ทัสพาวจ...

 • 1255.png
  ข้อแตกต่างระหว่าง ถังน้ำมันดีเซลและเบนซิน ถังน้ำมันในปัจจุบันที่นิยมใช้กัน คือ ถังแบบน้ำมันดีเซล และเบนซิน ซึ่งการออกแบบหรือติดตั้งถังน้ำมันทั้ง 2 ประเภท จะขึ้นอยู่กับประเภทของน้...

 • ทำไมต้องใช้ถังน้ำมันของทัสพาว.png
  ทำไมต้องใช้ถังน้ำมันของเรา ? เหตุผลที่ทำให้คุณต้องเลือกถังน้ำมันของเรา ที่จะทำให้งานของคุณงานขึ้น ประหยัดเวลา และแรงของลูกค้า ช่วยลดต้นทุนในด้านการซ่อมแซ่ม เพราะเรามีรับประกันให้ ...

 • ข่าวน้ำมัน2.png
  ค่าการตลาดเหมาะสมแล้วหรือยัง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในเดือนกรกฏาคม นี้ #ข่าวน้ำมัน ในที่ 6 กรกฏาคม 2565 กระทรวงพลังงาน เผยค่าการตลาดน้ำมันยังอยู่ในระดับ ที่ภาครัฐติดตามดูแล 2.00 +/...

 • เลือกตู้จ่ายแบบไหนดี.jpg
  สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการใช้น้ำมันเติมเองในกิจการ ต้องการเลือกตู้จ่ายน้ำมัน มาไว้ใช้ในการเติมน้ำมันของตนเอง ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดี ทัสพาวเพื่อนรู้ใจคนใช้น้ำมัน มีข้อพิจารณาขอ...

 • Untitled-192-01-01.png
  ในหน้างานนั้น เป็นงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรือเครื่องทุ่นแรงเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าเครื่องจักรเหล่านั้นก็ต้องการเชื้อเพลิงที่ต้องค่อยเติมเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา เครื่อ...

 • Untitled-1.jpg
  วัตถุไวไฟ ควรเก็บที่ไหน ให้ปลอดภัย เนื่องจากวัตถุไวไฟ เป็นสารที่มีความอันตรายเป็นอย่างมาก เกิดอุบัติเหตุจาก อัคคีภัย ส่วนมากมาจากน้ำมัน วันนี้ทัสพาวจึงมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาน้ำมัน...

 • Untitled-1.jpg
  อยากเป็นเจ้าของปั๊ม ต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อใดที่คิดถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมัน สิ่งแรกที่คนจะคิดถึงเลยก็คือ ปั๊มน้ำมัน เพราะทุกคนใช้น้ำมันจากการเติมน้ำมันที่ปั๊มกันทั้งนั้น วันน...

 • Untitled-11-01.png
  ความแตกต่างของปั๊มแบบ AC และ DC หากท่านมีความต้องการใช้ปั๊มดูดน้ำมัน แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดี ทัสพาว เพื่อนอรู้ใจคนใช้น้ำมันมีคำตอบไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ มีหลากหลายรูปแบบ ห...

 • Untitled-04082023-01-01.png
  ทำไมต้องมีอุปกรณ์สำหรับใช้กับน้ำมันโดยเฉพาะ น้ำมันเป็นวัตถุไวไฟที่อันตรายมากๆชนิดหนึ่ง และมีหลายประเภทมากๆ แน่นอนว่าแต่ละประเภทคุณสมบัติก็จะแตกต่างกัน เมื่อคุณสมบัติต่าง ก็เก็บรักษ...

 • น้ำยาวัดน้ำในน้ำมัน.png
  เราจะรู้ได้ใง ว่าในน้ำมันที่เราใช้เติมน้ำมันรถในกิจการของเรา หรือ น้ำมันที่เราขายให้กับผู้บริโภค มีน้ำปนอยู่หรือไม่ ?เพราะปัญหาที่จะตามมา จะส่งผลต่อรถยนต์หรือเครื่องจักรของเรา ทำงา...

 • 1.jpg
  ผู้ประกอบการที่ทำงานในองค์กร หรือโรงงานต่างก็ต้องพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำมัน โดยเฉพาะโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ที่ต้องใช้น้ำมันในการเติมรถของบริษัทหรือเครื่องจักรต่างๆ ส่ว...

 • ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น.png
  ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มกว่า 2 % หลังตลาดกังวลอุปทานที่มีแนวโน้มตึงตัวจากรัสเซีย ที่ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มปรับลงดลและกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรที่เพิ่มกำลังการผลิตได้น้อยกว่าที่คา...

 • ทำไมถึงเลือกใช้เหล็ก SS400.png
  ถังน้ำมันที่ได้คุณภาพต้องผลิตจากเหล็กมาตรฐาน SS400 เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ครอบครองน้ำมันและสามารถรับแรงดันภายในตัวถังได้ดี

 • ทำไมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีการระบุประเภท AC-DC.png
  สังเกตไหมว่า? อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีการระบุประเภท AC/DC

 • Untitled-1.png
  3..2..1..เตรียมตัวออกเดินทางได้ เช็ครถก่อนเดินทางท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เดินทางปลอดภัย เที่ยวให้สนุก มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ จาก บริษัท TASPOW

 • หน้างานไม่มีไฟฟ้า-จะเติมน้ำมันอย่างไง.png
  ปัญหาที่ผู้ใช้น้ำมันพบบ่อยก็คือ ออกไปหน้างานแล้วต้องการใช้น้ำมัน แต่ไม่มีตู้จ่ายน้ำมันที่อยู่ใกล้บริเวณหน้างานเลย อีกทั้งยังไม่มีไฟฟ้า ใช้จึงเกิดความยุ่งยากสำหรับเติมน้ำมันอีกด้วยด...

 • มด-01-01.png
  อย่ามองข้ามมดตัวจิ๋วที่เดินเข้าออกอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหามดเข้าไปทำรังในอุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กไฟจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย ดังนั้นทัสพาวจะพาไปดู...

 • ระบบ B.Smart
  ทางเราจะพามาดูขั้นการส่งข้อมูลการเติมน้ำมันแบบมีอินเตอร์เน็ตและไม่มีอินเตอร์เน็ตของระบบ B.Smart ว่ามีรูปแบบการส่งข้อมูลอย่างไรเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงขั้นตอนการรับส่งข้อมูลของการ...

 • ตู้จ่ายน้ำมัน Self Service 70 MC
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ตู้จ่ายน้ำมัน
  สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเติมน้ำมันได้เองในกิจการแต่ยังลังเลว่าควรเลือกตู้จ่ายน้ำมันแบบไหนให้ตอบโจทย์ในกิจการของตนเอง ทัสพาวมีคำตอบให้

 • ตรวจคำรับรองตู้จ่ายน้ำมัน
  ไม่ตรวจคำรับรองตู้จ่ายน้ำมัน แต่ขายน้ำมันจะส่งผลอย่างไร? หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า "ตู้จ่ายน้ำมันจะต้องได้รับคำรับรองทุกตู้ หากนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์" ดังนั้นหากยังไม่ได้รับรองจะต้อง...

 • ตู้จ่ายน้ำมัน
  ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันนิยมใช้ตู้จ่ายน้ำมันเพียงไม่กี่ยี่ห้อ ซึ่งปัจจัยหลักๆในการเลือกตู้จ่ายน้ำมันขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า และตอบโจทย์กับสถานีบริการน้ำมัน

 • 5ปัญหาผู้ใช้น้ำมัน-01.png
  หากพบปัญหาระหว่างใช้งานอย่าพึ่งตกใจทัสพาวจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ต้องง้อช่าง

 • คำนวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
  วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักคำว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันให้มากขึ้น รวมไปถึง วิธีคำนวณค่าน้ำมันจากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างง่ายๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

 • 160808-02-01.png
  คำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้า ที่ยังตัดสินใจในการเลือกตู้จ่ายน้ำมันไม่ได้ ดังนั้นทัสพาวจึงนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 • Untitled-2208-01.png
  การลดต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ภายในกิจการตนเอง ในปัจจุบันราคาน้ำมันในท้องตลาดนั้นถือว่ามีราคาที่สูง และยังส่งผล กระทบให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นด้วย เช่นกัน ดังนั้นจำเ...

 • ตู้จ่ายน้ำมัน TATSUNO
  วันนี้ทัสพาวจะมาบอกสาเหตุการแจ้งเตือนของโค้ดตู้จ่ายน้ำมัน TATSUNOเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจถึงการแจ้งเตือนแบบเบื้องต้นกัน

 • แก้ปัญหาน้ำมันขาดสต๊อก.png
  สำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์หากเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดสต๊อกหรือน้ำมันหายจากระบบนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับองค์กร ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้ามีระบบบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช...

 • แก้ปัญหาการเติมน้ำมันในองค์กร.png
  ซึ่งถ้าหากไม่สามารถควบคุมการเติมน้ำมันในองค์กรของคุณได้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงดังนั้นจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • บทความ1303-01.jpg
  การเลือกใช้ถังน้ำมันให้เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การจัดการเก็บน้ำมัน เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สูง...สามารถแบ่งแยกได้ถึง2ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือถังน้ำมันบนดินและถัง...

 • LINE_ALBUM_Day tank_๒๔๐๓๒๕_1.jpg
  การใช้งาน Generator เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพลังงานไฟฟ้าสำรองหรือในสถานที่ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าได้แต่เพื่อให้ Generator ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การใช้งา...

 • ปก VS.jpg
  จะซื้อถังน้ำมัน ต้องเลือกอย่างไร? เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อง...ที่หลายคนต้องเคยสงสัย เพราะในปัจจุบัน ถังน้ำมันมีให้เลือกหลากหลายขนาด หลากหลายคุณภาพ หลากหลายเจ้าหรือเลือกเพราะเหมาะ...

 • CARRY.jpg
  การเติมน้ำมันนอกสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เป็นสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าในหน้างานที่ห่างไกลและไม่สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานีบริการน้ำมันบ่อย ๆดังนั้น ปั๊มดูดน้ำมันเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องใช...

 • หน้าปก.jpg
  ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เรามักพบเห็นการใช้งานของกระแสไฟฟ้าทั้งสองแบบ นั่นคือ Alternating Current (AC) และ Direct Current (DC)ถึงแม้ว่าทั้งสอง...

 • หน้าปก.jpg
  รู้หรือไม่ ? หากมีน้ำเข้าไปในถังน้ำมัน ระบบการทำงานของคุณ อาจประสบปัญหาใหญ่ สร้างความเสียหายให้กับเครื่องจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะของคุณได้ในบทความนี้ จะอธิบายอย่างชัดเจนว่า "น้ำเข้า...

 • LINE_ALBUM_2024.5.8_๒๔๐๕๐๘_1.jpg
  "สถานีบริการน้ำมัน" คือหนึ่งในสถานที่ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้งานตู้จ่ายน้ำมัน ยังรวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้เติมน้ำมันให้กับผู้ที่มีความต้องการใช้น้ำมัน ซึ่งการทำง...

 • LINE_ALBUM_2024.5.15_๒๔๐๕๑๕_2.jpg
  การเก็บรักษาน้ำมันในถัง เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งภาคการขนส่ง การผลิต และพลังงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ "การกัดกร่อนของถังน้ำมัน" ซึ่งสามาร...

 • LINE_ALBUM_2024.5.22_๒๔๐๕๒๒_2.jpg
  การใช้งานตู้จ่ายน้ำมัน เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ขับขี่ยานพาหนะทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันเพื่อเตรียมการเดินทางไกล หรือเติมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ใช้งานตู้...

 • LINE_ALBUM_2024.5.29_240529_2.jpg
  ในอุตสาหกรรมพลังงาน การรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตู้จ่ายน้ำมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภค ...

 • LINE_ALBUM_2024.6.5_240605_2.jpg
  ในปัจจุบัน มีธุรกิจหนึ่งเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นั่นก็คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ ถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนการใช้ช...

 

Visitors: 1,006,388