ทำไมต้องติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บนถังน้ำมัน

ทำไมต้องติดตั้งท่อระบายอากาศ?

คนใช้ถังน้ำมันต้องรู้ !

     ทุกครั้งที่คุณเติมน้ำมันเข้าไปในตัวถังน้ำมันจะเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ในถังส่วนอากาศก็จะต้องไหลออกมาดังนั้นถังน้ำมันจึงต้องมีท่อระบายอากาศแต่ถ้าไม่มีท่อระบายอากาศก็จะก่อให้เกิดแรงดันขึ้นภายในตัวถังจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาจากการใช้งานอีกเหตุผลหนึ่งถึงความจำเป็นของท่อระบายอากาศก็คือการระบายแรงดันเมื่อถังน้ำมันเกิดความร้อนไม่ว่าจะเกิดจากภายนอกหรือภายใน เมื่อสะสมความร้อนและแรงดันเป็นปริมาณมากๆดังนั้นในขั้นตอนของการออกแบบและ ผลิตถังน้ำมัน ต้องมีจุดที่ระบุตำแหน่งท่อระบายอากาศไว้เสมอ ในทางกฏหมายก็ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีท่อระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยส่วนขนาดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนความจุของตัวถังน้ำมันหรือขนาดของตัวถังนั้นเองยิ่งถังมีขนาดใหญ่ท่อระบายอากาศก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกัน

 

อุปกรณ์ระบายอากาศมีอะไรบ้าง?

 

ท่อระบายอากาศ

 

อุปกรณ์ระบายอากาศที่นิยมใช้กับถังน้ำมัน 

  • หัวระบายอากาศตัวที
  • Pressure Vacum Vents
  • Emergency Vents Valve
 
 

 

หัวระบายอากาศตัวที 

หัวระบายอากาศตัวที ผู้ผลิตถังน้ำมัน หรือผู้ประกอบการนิยมใช้ติดตั้งบน ถังน้ำมันดีเซล ถังน้ำมันเตา ถังน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันไวไฟน้อยเป็นต้น ผลิตด้วยวัสดุอะลูมิเนียมหล่อ มีตะแกรงกันแมลงเข้า จะติดตั้งไว้จุดบนสุดของท่อะระบายอากาศ ซึ่งกฏหมายระบุไว้ ต้องสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

 

  

 Presure Vacum Vents

เป็นหัวระบายอากาศที่จะทำงาน เมื่อมีแรงดันภายในถังตามกำหนดสเปคของผู้ผลิตอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน นิยมใช้กับถังน้ำมันกลุ่มไวไฟมาก หรือถังน้ำมันใต้ดินที่บรรจุน้ำมันชนิดไวไฟมาก หรือกลุ่มน้ำมันเบนซินนั้นเอง เนื่องจากกลุ่มน้ำมันไวไฟมาก จะมีไอระเหย ที่เป็นผลต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศและด้านความปลอดภัยจากประกายไฟได้ กฏหมายเลยกำหนดให้ติดตั้ง Presure Vacum Vents บนท่อระบายอากาศบนสุดของท่อ และมีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร จากระดับพื้นดินเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

Emergency Vents Valve

 เป็นหัวระบายอากาศที่จะทำงาน เมื่อมีแรงดันภายในถังตามกำหนดสเปคของผู้ผลิตอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างหนึ่ง ใช้กับถังน้ำมันบนดิน  นิยมใช้กับถังน้ำมันกลุ่มไวไฟน้อย หรือ น้ำมันดีเซล Emergency Vents Valve ถูกกำหนดให้ติดตั้งบนถังน้ำมันบนดิน ด้านความปลอดภัยจากแรงดันภายในถัง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านแรงดันภายในถัง ไม่ว่าจะความร้อนจากไฟไหม้ หรือแรงดันจากภายในถังน้ำมันเอง กฏหมายเลยกำหนดให้ติดตั้ง Emergency Vents Valve บนหลังถังน้ำมัน ส่วนการพิจารณาเลือกขนาดให้กำหนดโดยผู้ออกแบบถังน้ำมัน ถังแต่ละขนาดจะมีการเลือกใช้ขนาดที่แตกต่างกัน 

 

ถ้าธุรกิจคุณต้องมีการใช้ถังน้ำมัน ควรตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศที่ถังน้ำมันหรือไม่

  เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อื่นและธุรกิจท่านเอง 

ทัสพาวยินดีให้คำปรึกษา

 

 

 

Visitors: 683,723