สิ่งที่ควรรู้ บ่อดักไขมัน

ทำไมต้องมีบ่อดักไขมัน

☠️ ทุกครั้งที่มีการทำความสะอาดถังน้ำมัน หรือบริเวณสถานีน้ำมันนั้นจะต้องมีบ่อดักไขมัน เพื่อป้องกันน้ำมันปนเปื้อนกับน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง จึงจำเป็นต้องแยกส่วนไขมันออกจากน้ำก่อน เพราะไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงย่านชุมชนได้

 

ทัสพาวเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีบริการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อลดมลพิษทางน้ำ

บ่อดักไขมันคืออะไร

ชวนมาทำความรู้จัก บ่อดักไขมัน อุปกรณ์ที่ทุกสถานีน้ำมันควรติดตั้งในระบบระบายน้ำทิ้ง อุปกรณ์ที่ช่วยในการดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในสถานนีน้ำมัน เพื่อแยกส่วนน้ำมันมันออกจากน้ำก่อนทำการปล่อยน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อลดมลพิษทางน้ำ ที่เราอาจจะก่อขึ้นด้วยไม่รู้ตัว 

----------------------------------------------------------------

 

ไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน

 

หากเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากตัวถังบรรจุหรือทำความสะอาดเขื่อนกักเก็บน้ำมัน น้ำเสียที่ปนเปื้อนไปด้วยน้ำมันจะไหลลงท่อระบายน้ำ หากไม่มีบ่อดักไขมันจะทำให้น้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่ท่อระบายสาธารณะ จึงทำให้ก่อผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

 

 

ด้านกฎหมายบังคับใช้สำหรับสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน

จะต้องติดตั้งเขื่อนกักเก็บน้ำมันพร้อมกับบ่อดักไขมัน เพื่อให้มั่นใจว่าการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของคุณได้มาตรฐานตามกฎหมายบังคับใช้จากกระทรวงพลังงาน

 

กฏกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2551

ข้อ 42 สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่สาม ต้องมีแผนผังบริเวณแสดงแนวเขตที่ดิน แนวเขตรั้วของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง แท่นจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แหล่งน้ำดับเพลิง ตำแหน่งระบบบำบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง เขื่อน กำแพง หรือบ่อเก็บกักน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อหรือรางระบายน้ำหลักและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมถึงทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ

 

ข้อ 49 แบบก่อสร้างระบบบำบัดหรือแยกน้ำ ปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) แปลนพื้นและแปลนฐานราก

(2) รูปตัดตามขวางและรูปตัดตามยาว

(3) รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของระบบบำบัดหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :https://shorturl.asia/rINWx

Visitors: 683,733