โปรแกรมจัดการระบบการใช้น้ำมัน

โปรแกรมจัดการระบบการใช้น้ำมัน 

    เป็นซอฟแวร์ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลี พัฒนามาเพื่อผู้ประกอบการที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในกิจการของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรถยนต์จำนวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดการในเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน การควบคุมการเติมน้ำมันให้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถ เป็นต้น ซอฟแวร์จะสามารถแยกการทำงานแต่ละรูปแบบได้ชัดเจน

  • โปรแกรม Self Service desk 2018 โปรแกรมที่จะมาช่วยให้การทำงานของคุณง่ายมากขึ้น ควบคุมการใช้งานด้วยกุญแจแมคเนติก
  • Self Service Management 2.0 โปรแกรมที่ใช้งานพร้อมกับตู้จ่ายน้ำมันดิจิตอล Self Service MC 2.0 ที่จะมาช่วยคุณเก็บข้อมูลต่างๆ และรายผลได้อย่างแม่นยำ 

  • โปรแกรม Self Service desk 2018
    โปรแกรม Self Service desk 2018เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากPIUSI ประเทศอิตาลี สำหรับผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ต้องใช้รถเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทาง PIUSI ได้พัฒน...

  • SS_MC_2.0.jpg
    ระบบการทำงานของโปรแกรมSelf Service Management 2.0 (SSM 2.0) 1. ชุดโปรแกรม SSM 2.0 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันและชุดวัดระดับน้ำมัน โดยสามารถเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN หรือ WIFI...

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

             

Visitors: 118,307