page contents

สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊มน้ำมัน

    


       ระบบการจัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ใน การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด ในกิจการต่างๆ นั้นจะต้องออกแบบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับผู้

ประกอการแต่ละราย เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น เป็นสิ่งที่อันตราย และมีกฏหมายควบคุมการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กักเก็บ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ จะต้อง

ได้มาตรฐาน ตามที่กฏหมายกำหนด และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้นำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ทางเราคำนึงถึงความปลอดภัย

ของการใช้งานเป็นหลัก โดยมีการ ออกแบบและ ก่อสร้างตามแบบข้อกฏหมายของกระทรวงพลังงาน อุปกรณ์สูบจ่ายต้องได้มาตรฐาน ระบบการควบคุมการใช้ต้อง

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย เป็นต้น

 

 บริการออกให้คำปรึกษา ออกแบบ 

และก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกขนาด 

ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน

 

บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน

 

ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน

บริการติดตั้งถังน้ำมันและซ่อมบำรุง

 

 

 ติดตั้งถังน้ำมันและซ่อมบำรุง

บริการเดินระบบท่อจ่ายน้ำมันเดินระบบท่อจ่ายน้ำมัน

บริการวางระบบโปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน


โปรแกรมควบคุมการขายน้ำมัน

 


  • ติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
    ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้จ่าย ทัสพาว เรามีทีมช่าง ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมายจากกรมการค้าภายใน ที่คอยตรวจสอบ ตู้จ่ายน้ำมัน ให้กับลูกค้า ได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะอยู่ในพื้น...

  • 8457.jpg
    บริษัท ทัสพาว จำกัด ให้บริการตรวจคำรับรองตู้จ่ายน้ำมัน ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท ได้รับอนญาตตามกฏหมายกำหนด ให้เป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ ช่างตวงวัด สนใจติดต่อสอบถ...

  • คาริเบทวัดระดับน้ำมัน-15,000-ลิตร.jpg
    Caribation Tank ตรวจสอบปริมาตรถังน้ำมัน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าในการใช้งาน ทางบริษัท มีบริการสำหรับการตรวจสอบปริมาตรถังน้ำมัน พร้อมกับตีสเกลไม้วัด เป็นค่าระดับน้ำมัน ซึ่งลูกค้าเ...
Visitors: 52,896